Overslaan en naar de inhoud gaan

Bouwlab

Het Bouwlab wordt opgericht naast de Bouwcampus in het Wetenschapspark in Diepenbeek. Het centrum onderzoekt nieuwe toepassingen binnen de bouw en geeft praktijkgerichte ondersteuning.

Het Bouwlab beschikt over specifieke faciliteiten waarmee nieuwe bouwconcepten en bouwmaterialen ontwikkeld en getest kunnen worden. Het Bouwlab creëert synergiën door tal van onderzoeks- en samenwerkingsactiviteiten. Enerzijds zijn ze een sterke schakel tussen academisch onderzoek en het bedrijfsleven. Anderzijds creëert het Bouwlab synergie tussen verschillende technieken en materialen die de basis vormen van innovatieve bouwconcepten.

Van de bouw wordt enorm veel vernieuwing gevraagd; denk aan digitalisering, circulair bouwen, energietransitie, duurzame bouwmaterialen, het design built principe, ketensamenwerking. Het merendeel van de bedrijven is te klein en heeft beperkte winstmarges en te weinig tijd om zich intensief met R&D bezig te houden.". Vandaar dat Embuild Limburg “Bouwlab” heeft opgericht, een plek waar de bouw kan experimenteren met ideeën om vraagstukken op een andere manier op te lossen.
 
Het is heel nadrukkelijk een plek om niet alleen te praten maar vooral ook om te doen. Het is ook heel nadrukkelijk de bedoeling dat de bouwwereld dat niet alleen met bouwbedrijven doet, maar juist met bedrijven, kennisinstellingen en vertegenwoordigers van andere sectoren zoals de technologie, chemie, energie en zelfs lokale en provinciale overheden. Kruisbestuiving is essentieel. "Innoveren gaat niet alleen over producten maar ook over processen, regelgeving, en vooral ook verdienmodellen. Met “Bouwlab” willen we stimuleren om ook in andere richtingen te denken.
 
Het zou mooi zijn als we vanuit de Bouwcampus de spil inzake innovatie voor de bouw zijn in Limburg en dat alle evenementen rondom innovatie voor onze sector hier plaatsvinden. Dat Embuild Limburg zelf ook innovatieve vraagstukken hier neerlegt. Daarnaast willen we doorgroeien en opschalen; meer projecten binnenhalen, maar mogelijk ook uitbreiden naar andere plekken in het Vlaanderen en de Euregio.