Overslaan en naar de inhoud gaan
Boost Bouw Limburg NXT

Er zijn tal van mogelijkheden om de rendabiliteit positief te beïnvloeden. Zowel POM Limburg als Embuild Limburg hebben de ervaring dat een doorgedreven digitalisering een belangrijk steentje kan bijdragen. Vandaar dat beide organisaties de handen in elkaar hebben geslagen om de digitalisering bij Limburgse bouwbedrijven een boost te geven. In een gezamenlijk programma gaan ze inzetten op digitale transformatietrajecten van bouwkmo’s, zodat planning, aansturing en opvolging van een bouwwerf digitaal en efficiënt georganiseerd kan worden. Ook gaan ze ambitieuze bedrijven samenbrengen om pilootprojecten op te starten en zo de ganse sector te enthousiasmeren, zowel op gebied van digitaal ondernemen en werken als op vlak van het introduceren van innovaties zoals digitale marketing, AI, data mining, …

 

Een tweede uitdaging die de sector dient aan te pakken, is duurzaamheid. Zowel het bouwproces als de afgeleverde gebouwen op zich, veroorzaken veel afval en een hoge CO2-uitstoot. Met een intensief programma rond circulair bouwen zijn Embuild Limburg en POM Limburg ervan overtuigd dat er belangrijke stappen in de goede richting kunnen gezet worden. Door de bewustwording te stimuleren rond herbruikbare materialen, energetische waarden of de exploitatie en onderhoud met minimale milieu-impact, kunnen onze bouwbedrijven een kentering in gang zetten. Hierbij zullen verschillende, multidisciplinaire projecten opgestart worden om de kennis rond circulaire bouw in onze regio te versterken, én om deze kennis toe te passen in samenwerking met innovatieve bedrijven. Door deze kruisbestuiving zullen beloftevolle Limburgse bedrijven en initiatieven extra ondersteund worden om te kunnen uitgroeien als koploper in Europa.

circulaire frontrunners

Meer dan 120 deelnemers uit de bouwsector geïnspireerd en geïnformeerd rond circulair bouwen.

 

In een eerste fase wordt er ingezet op inspiratie en informatie rond circulair bouwen. Zo werden er het afgelopen jaar verschillende inspiratiesessies georganiseerd voor zowel bouwbedrijven als overheden. In totaal werden meer dan 120 deelnemers met diverse achtergronden uit de bouwsector bereikt. Vanaf dit jaar zullen er ook bedrijven begeleid worden die een concrete vraag hebben rond circulair bouwen. Deskundigen geven advies op maat in zogenaamde ‘expertenteams’ rond specifieke thema’s zoals 3D-printing.


De transitie naar een meer duurzame bouwsector kan enkel en alleen gerealiseerd worden als bouwbedrijven, overheden en kennisinstellingen samen werken. Hiervoor starten we met een ecosysteem waarbij verschillende stakeholders een gezamenlijke circulaire koers uitstippelen en ambities uitspreken. De ontwikkeling van een toonaangevende en circulaire Bouwcampus versterkt tenslotte de positie van Limburg als koploper voor circulair bouwen in de ruime regio. En dit zowel op vlak van aantal bouwprojecten, innovaties als samenwerkingen. 

We willen een boost geven aan de Limburgse bouwsector via een doorgedreven digitaliseringstraject waar we kennis en ervaring beschikbaar maken en met elkaar gaan delen. 

manifest_circulair

Circulair bouwen

 

Circulaire principes toepassen in de bouw betekent anders bouwen. Duurzaam, veerkrachtig, toegankelijk en verantwoord. Circulair bouwen, is bouwen voor verandering.

Manifest Circulair Bouwen Limburg

Voor een echte doorbraak van circulair bouwen moeten we dus niet alleen inspireren en informeren, maar ook experimenteren en innoveren. Dit manifest brengt de verschillende componenten in kaart en legt de link met de Werkagenda Circulair Bouwen van Vlaanderen Circulair en het beleidsprogramma ‘op weg naar circulair bouwen’ van OVAM. Hoe kijken ondernemingen, maar ook overheid en kennisinstellingen, naar circulair bouwen? Waar liggen er opportuniteiten en knelpunten in onze provincie? Circulair bouwen is een ruim begrip.

Dit manifest brengt de verschillende componenten in kaart en legt de link met de Werkagenda Circulair Bouwen van Vlaanderen Circulair. Het document geeft verder ook richting en schept een algemeen kader om het ambitieniveau op te krikken. Zo bundelen we de krachten in de Limburgse bouwsector en spelen we een toonaangevende voorbeeldfunctie. Maar we leggen ook de focus op het ‘doen’: op die manier geven we koplopers alle kansen om te slagen en dragen we ons ‘steentje’ bij aan de realisatie van een duurzame en circulaire bouwsector.

Download hier het manifest.

Digitalisering

 

De digitalisering is een wereldwijd fenomeen en komt onvermijdelijk op ons af, ook in de bouw. Vroeg of laat ga je als bouwbedrijf op de digitale kar moeten springen. Zeg vaarwel tegen oude, tijdrovende werkwijzen en maak plaats voor efficiëntiewinsten, automatiseringen en nieuwe technologieën. Wees je concullega’s een stap voor en wees er zeker van: ook je partners en klanten verwachten een digitale aanpak. Ben jij al klaar voor de toekomst? Of word je net overrompeld met innovatie en digitalisering? Wij maken je graag wegwijs en helpen jou stap voor stap jou klaar te maken voor de toekomst. 

Informeren

Ben je nog niet helemaal overtuigd van de noodzaak om te digitaliseren? Deze cijfers tonen het aan: digitaliseren is investeren in groei. We nemen je mee met concrete tips & tricks aan de hand van actueel cijfermateriaal en nuttige tutorials om op een gefundeerde basis aan de slag te gaan.

Lees hier meer over.

Inspireren

Er zijn al heel wat stappen gezet. Deze interessante en veelzijdige digitaliseringsprojecten openen niet enkel mogelijkheden tot nieuw inzicht maar zetten jou hopelijk ook aan tot actie. Deze digitale ervaringen getuigen van de toegevoegde waarde die het oplevert om mee te doen.

Laat je hier verder inspireren.