Overslaan en naar de inhoud gaan
Onze diensten

Onze diensten


Embuild Limburg werd opgericht in 1919 als werkgeversorganisatie voor de bouwsector in de provincie Limburg en telt vandaag 1200 leden-bedrijven. Embuild Limburg heeft als doel de belangen van de werkgevers in de bouwsector te behartigen. Tevens heeft zij als taak het lobbywerk bij de overheid, voorlichting inzake nieuwe reglementeringen, dienstverlening en verstrekking van opleidingen, evenals de promotie van de bouwsector in het algemeen.

 

ADMINISTRATIEVE ONDERSTEUNING

Elke ondernemer wordt voortdurend met een hoop papierwerk en administratieve rompslomp geconfronteerd. Een kleine vergetelheid kan soms nare gevolgen hebben. Embuild Limburg staat je bij in dit vaak onoverzichtelijke kluwen. Wij nemen jou desgewenst alles uit handen en zorgen ervoor dat jouw dossiers snel en correct worden afgehandeld. Wij zorgen voor:

 • Ondernemingsloket
 • KBO Erkenningsprocedure als aannemer
 • EG-verklaring.

 

SOCIALE ONDERSTEUNING

Werk je met personeel? Dat brengt heel wat extra werk en hoofdbrekers met zich mee. Het spreekt vanzelf dat jij en jouw personeel volledig in de regel moeten zijn met de wettelijke verplichtingen. Foute beslissingen kunnen je niet alleen heel wat geld kosten, maar ook jouw band met het personeel ernstig verstoren.Embuild Limburg helpt met een soepel en vlot personeelsbeleid te voeren. Zo compenseert onze Patronale Vereveningsdienst grotendeels de kosten van het gewaarborgd week- en maandloon indien je een klein bouwbedrijf bent. Daarnaast controleren we voor jou de hoofd- of onderaannemer zodat je altijd in de regel bent met het zogenaamde artikel 30 bis. Wij adviseren jou daarnaast o.a. in verband met:

 • aanwervingen
 • afdankingen
 • detachering van werknemers naar het buitenland
 • ziekteverlof van een werknemer
 • inhoudingsplicht
 • relatie met uw hoofdaannemer of onderaannemer
 • samenwerking met buitenlandse bedrijven

 

PATRONALE VEREVENINGSDIENST

Sinds augustus 1996 behoort de Patronale Vereveningsdienst tot één van de diensten van de Embuild Limburg. Hier kan zich hiertoe kosteloos aansluiten. Op die manier kan je gebruik maken van de terugbetaling van gewaarborgd loon door het Fonds voor Bestaanszekerheid en ziekteperiodes van uw arbeiders. Voorwaarde is dat deze terugbetaling voorbehouden is aan ondernemingen die belangrijkheidscodes 1, 2 of 3 hebben, m.a.w. minder dan 20 werknemers in dienstverband.

 

De R.S.Z. baseert zich voor deze code-toekenning op het aantal werknemers, ingeschreven op 30/6 van elk jaar. Het betreft alle ingeschreven werknemers PC124. Het recht op terugbetaling van gewaarborgd loon loopt dan vanaf 01/01 t/m 31/12 van het volgend jaar. De bekendmaking van een ziekteperiode gebeurt door een medisch attest, dat door de werkgever binnen de drie werkdagen aan de Patronale Vereveningsdienst wordt overgemaakt, te tellen vanaf de eerste dag afwezigheid van de arbeider.

 

WIJ HELPEN STARTERS OP WEG

Als starter moet je rekening houden met milieuvoorschriften, de veiligheidswetgeving en zoveel andere technische aspecten. Embuild Limburg weet precies wat mag, hoe je jouw onderneming in de regel kan stellen met de voorschriften en welke formaliteiten er moeten worden vervuld. Milieuvergunningen, bouwvergunningen, reglementeringen in verband met afval, ... wij kunnen jou hierover adviseren.

 

SUBSIDIES

Je zou wel een financiële injectie kunnen gebruiken om jouw plannen, projecten en opleidingen te realiseren? De financiële adviseurs van Embuild Limburg geven jou de juiste adviezen.

 

OPLEIDING EN BIJSCHOLING 

Embuild Limburg geeft je de kans om jouw knowhow op te schroeven. Zo organiseren wij verschillende cursussen, opleidingen en bijscholingen die volledig op maat van de bouwondernemer zijn gemaakt. Je blijft dus niet zitten met een theoretische basis, maar met een praktische kennis die je onmiddellijk in jouw bedrijfsomgeving kan aanwenden.

Diverse management- en bediendeopleidingen
Bouwgerichte opleidingen voor werknemers en werkzoekenden

Wij organiseren o.a. de volgende opleidingen:

 • computeropleidingen
 • calculatie
 • planning
 • communicatievaardigheden
 • bedrijfsvoering
 • VCA-opleidingen

 

GRONDBANK

Waar naartoe met afgegraven en licht vervuilde grond? Wij geven raad.