Overslaan en naar de inhoud gaan

Boormeester disc 2-5 - DIEPENBEEK

Omschrijving

BOORMEESTER DISCIPLINE 2-5

De opleiding boormeester discipline 2-5 (BVBB – Embuild Fedecom) geeft invulling aan de gebruikseisen zoals omschreven in het Vlaams Reglement inzake erkenning met betrekking tot het Leefmilieu, kortweg VLAREL. Deze opleiding is bedoeld voor deelnemers van onderstaande disciplines uit artikel 6, 7° a) van het VLAREL:

• (2) andere grondwaterwinningen: andere grondwaterwinningen dan de grondwaterwinningen, vermeld in punt 1) bemaling

• (3) stabiliteitsboringen en geotechnische boringen, met uitzondering van stabiliteitsboringen en geotechnische boringen als vermeld in rubriek 55.2 en 55.3 van bijlage 1 van titel I van het VLAREM

• (4) verticale boringen;

• (5) andere boringen dan vermeld onder punt 1-4

 

De opleiding bestaat uit 2 delen:

• een klassikaal luik van 3 dagen (theorie en praktijk)

• een werfluik (halve dag) op een eigen Vlarel aangemelde werf (tenzij het over een niet ingedeelde inrichting gaat)*.

 

Bij inschrijving neemt u enkel deel aan het klassikale luik van 3 dagen. De werfobservatie van een halve dag (noodzakelijk om de opleiding te vervolledigen) wordt apart geboekt en bijkomend gefactureerd.

Programma

Programma:

Dag 1: wetgeving – basis boortechnieken en algemene bediening – werking relevante machines – hydrologie en geologie van Vlaanderen

Dag 2 en 3: geotechniek – monsternames – afwerking en buiten gebruik stellen van pomp- en peilputten en boringen – interpreteren boorverslag – bestuderen boorstaten a.h.v. grain-size card

De verschillende onderwerpen worden afgetoetst met een examen.

 

Na het succesvol afronden van het eerste luik, wordt de opleiding afgerond met een werfbezoek op een Vlarel aangemelde werf (tenzij het over een niet ingedeelde inrichting gaat) van het deelnemend bedrijf. Een datum voor dit bezoek wordt in onderling overleg vastgelegd, contactpersoon hiervoor is kim.stroobants@embuild.be. Het verloop van het werfbezoek en de criteria worden aan de kandidaat ook toegelicht tijdens het eerste luik van de opleiding.

Het werfbezoek dient te worden afgerond binnen de 6 maanden na het slagen op het eerste luik. Per werfbezoek kan de docent maximum 4 kandidaten evalueren met een maximum van 2 kandidaten per machine. Na positieve afronding van beide luiken ontvangt de deelnemer het persoonscertificaat boormeester voor discipline 2 t/m 5. Dit certificaat heeft een geldigheid van 5 jaar.

Opmerkingen:

• voor sectorintreders of zelfstandigen die zich in regel willen stellen en nog geen eigen boortoestel of spoelpomp hebben, worden ook mogelijkheden aangeboden.

• boormeesters die voor én discipline 1 én discipline 2 t/m 5 erkend moeten zijn, dienen beide opleidingen te volgen. Bij de 2e opleiding wordt de deelnemer dan vrijgesteld van de 1ste dag.

Data

16/05/2023 08:00 - 17:00
Diepenbeek
30/05/2023 08:00 - 17:00
Diepenbeek
31/05/2023 08:00 - 17:00
Diepenbeek

Prijs

 

Inschrijven

Praktische informatie

Startdatum: 16/05/2023

Wetenschapspark 33
3590 Diepenbeek
België

Techniek
Prijs leden:
€940
Prijs niet-leden:
€985
12 Vrije plaatsen
Uiterste datum inschrijving
Inschrijven

Meer informatie

Organisator:
Embuild Limburg
Ondernemingsnummer:  0407037041
Opleidingsverantwoordelijke:
Sally Hanssen
Algemene Administratie