Overslaan en naar de inhoud gaan

“Verkoop uw huis met minder winst”: dé oplossing voor betaalbaar wonen?

Chris Slaets

Opmerkelijk voorstel van het Hasseltse stadsbestuur: om wonen betaalbaar te maken, vragen ze aan projectontwikkelaars om bepaalde projecten met minder winst te verkopen of de kwaliteit van de afwerking te verlagen. Bouwfederatie Embuild Limburg reageert verbaasd: "De enige oplossingen die werken zijn het aanbod op de woningmarkt verhogen en een financiële stimulans bieden aan jongeren die een eigen woning willen aankopen", zegt Chris Slaets van Embuild.

Een artikel van Kurt Meers - lees het originele op Made In Limburg. 

Het nieuwe woonmodel dat schepen Marc Schepers (RoodGroen+) aan de gemeenteraad voorlegt, houdt onder meer in dat het aanbod om 'betaalbaar' te wonen, moet toenemen. In Het Belang van Limburg zegt de schepen het zat te zijn dat gezinnen naar de buurgemeenten uitwijken omdat de vastgoedprijzen in Hasselt de pan uit swingen. De oplossingen om goedkoper te worden: 1) projectontwikkelaars vragen om kleiner te bouwen, 2) hen verzoeken om bij de afwerking goedkopere materialen te gebruiken, én 3) hen suggereren om minder winst te pakken op de verkoop van een aantal projecten.

Bij Embuild Limburg, de federatie die de bouwbedrijven en projectontwikkelaars groepeert, reageren ze verbaasd op het voorstel. "Een dure huur- en koopmarkt is niet het gevolg van aannemers en ontwikkelaars die te veel winst willen maken, maar wel van een structureel tekort aan kwalitatieve woningen", weet directeur-generaal, of CEO zoals je wil, Chris Slaets. "De schaarste jaagt de prijzen omhoog, wat door het 'cascade-effect' vooral nadelig is voor kwetsbare huishoudens in de lagere segmenten van de markt. Dat kan alleen opgelost worden door het aanbod in alle segmenten van de woonmarkt te verhogen. Dit zorgt voor een betere kwaliteit en betaalbaarheid van wonen."

Slaets wijst op andere factoren die bijdragen aan de hoge prijzen: "Schaarse ruimte, gebruiksbeperkingen, provinciale beleidsplannen die bol staan van de beperkingen voor wonen, lokale bouwstops, aanslepende en complexe vergunningsprocedures, het toenemend aantal vereisten rond energie, waterhuishouding, luchtkwaliteit, enzovoort, maken verdichtingsprojecten steeds duurder, tijdrovend en risicovol. Maar ook de shift naar een fossielvrije maatschappij maakt bouwen complexer en duurder. Het grootste probleem blijft dat de woningmarkt niet elastisch is. Met andere woorden: de aanbodzijde schiet te kort om de demografische en maatschappelijke evolutie bij te benen. En ik herhaal het: zorgen voor een voldoende groot woningpark is zonder enige discussie de oplossing voor de hoge prijzen in alle echelons van de koop- en huurmarkten. Neem nu de sociale woningen: tegen het huidige ritme is de wachtlijst voor sociaal wonen pas weggewerkt tegen 2110. Hallo? Toch logisch dat het economische basisprincipe van vraag en aanbod dan een nefaste invloed heeft op de prijs?"

Chris Slaets geeft ook aan dat de overheid zelf een verschil kan maken. "Om de betaalbaarheid van wonen te verzekeren, moeten overheidsdiensten nu eenmaal grote en dure inspanningen leveren. Ze moeten bijvoorbeeld het kopen van woningen in eigendom stimuleren, zodat de druk op de huurmarkt afneemt. Het is perfect mogelijk om eigenaarschap met subsidies te ondersteunen, bijvoorbeeld voor jonge gezinnen. Een wereld van verschil. En zoals gezegd: ook beleidsmatig kan de overheid een heel stevige duit in het zakje doen, als je kijkt naar de drempels die vandaag wonen onbetaalbaar maken."

Embuild Limburg pleit voor een globale, strategische aanpak die wonen betaalbaar moet houden. "We hebben daar concrete voorstellen genoeg voor. En dat is niet: beknibbelen op de marges van onze aannemers en ontwikkelaars. Want als zij niks meer verdienen, valt de sector op zijn gat en zal de noodzakelijke verhoging van het aanbod nooit of te nimmer kunnen gerealiseerd worden", besluit Chris Slaets.