Overslaan en naar de inhoud gaan

Interview duurzaamheid

Een toekomstbestendige bouwsector betekent ook een duurzame bouwsector. Het aantal bedrijven dat doelbewust zijn weg timmert naar duurzaamheid neemt gestaag toe. Vanuit de werking BoostBouwLimburg trachten POM Limburg en Embuild Limburg de Limburgse bouwsector een boost te geven in de transformatie naar een circulaire economie die onmiskenbaar ingezet is. Kim Strauven is CEO van Isola Belgium, een bouwbedrijf uit Tongeren dat inzet op het duurzaam verhogen van het wooncomfort. Zij is tevens voorzitter van de Denktank BoostBouwen, die nadenkt over de innovatieve wijze waarop de toekomst in de bouw zich kan en zal manifesteren.

Wij vroegen Kim haar bedrijf voor te stellen en hoe zij de duurzaamheidsgedachte binnen Isola tracht vorm te geven.

Isola is destijds gestart als isolatiebedrijf. Isola Belgium is ondertussen een volledig duurzaamheidsbedrijf geworden, met naast de productie en het plaatsen van isolatie een waaier aan diensten als de volledige vloeropbouw, klimaatsystemen en duurzame energietoepassingen.

Die duurzaamheid vertaalt zich in eerste instantie in de volledige vloeropbouw die we vandaag aanbieden. Dat begint met de isolatie Thermogran, een echt duurzaamheidsproduct. Daarop plaatsen we vervolgens de vloerverwarming en de chape. Chape is echt een commodity waarin de concurrentie heel erg speelt. Toch zijn we door ons DNA daarin op zoek gegaan naar een USP (n.v.d.r.: Unique Selling Proposition) met een beduidend lagere milieubelasting. Door toevoeging van een bepaald product kan er 30% water bespaard worden bij de bereiding van de chape.

In mijn vorige professionele leven heb ik 15 jaar lang internationale aankopen voor een grote modeketen gedaan. In de verre landen waar ik daarvoor geweest ben, heb ik blauwe beken zien stromen, blauw van de jeansbroeken… En dat op plaatsen waar er door warmte en dorst zoveel nood is aan water voor de samenleving, maar waar de textielsector zóveel water verbruikt. Ik heb het gezien. Daarom is water voor mij het allerhoogste goed. Uiteraard biedt een chape met minder toevoeging van water ook een commercieel voordeel voor de klant door de snellere droogtijd. Zo hebben we ons USP én ben ik met mijn hart in het reine.

Verder bekijken we momenteel met partners het gebruik van recyclebaar zand in de chape. Daardoor moeten er geen nieuwe grondstoffen aangeboord worden. Ook dat vind ik ontzettend belangrijk. Een vloer wordt vervolgens nog afgewerkt met tegels en parket. We hebben er dan voor gekozen een partnerschap aan te gaan met een parketbedrijf dat uit één kubieke meter bijna 30 keer meer hout haalt in vergelijking met een traditionele parket. Dat zijn in een notendop de aanpassingen die wij in ons commodity product voorzien.

Daarnaast hebben we eind 2019 een bedrijf in hernieuwbare energie overgekocht. We trekken de ontzorging door in deze hernieuwbare energie, net zoals wij de ontzorging in het vloerpakket voorzien. Een airco verbruikt veel energie. Wanneer een klant airco wil, gaan we niet zeggen dat dit niet mag. In plaats daarvan bekijken we hoe de energie die daarvoor nodig is zo duurzaam mogelijk opgewekt kan worden. Met zonnepanelen, een thuisbatterij en een slimme sturing trachten we gebouwen zo performant mogelijk van de nodige energie te voorzien, met andere woorden: zoveel mogelijk zonne-energie benutten op het moment dat de zon schijnt en daarbij maximaal op automatisering inzetten. Wij noemen dat ‘create your comfort’

 

Hoe zie jij die duurzaamheidsgedachte voor jullie bedrijf op lange termijn?

Als bedrijfsleider vind ik het onze ethische plicht om voor het bedrijf te zorgen, maar vooral voor de mensen die er werken. Dus móeten wij focussen op de toekomst, móeten wij focussen op de dag van morgen. Ook voor onze kinderen. Er is geen planeet B. We kunnen dat heel hol laten klinken maar we kunnen ook kleine stappen nemen om daaraan mee te werken. En dat is waar wij heel erg op focussen. De basis van onze producten zit goed, zoals onze Thermogran. Maar wat doen we daar morgen mee? Wel, wij kijken vooruit naar ‘close-the-loop’-oplossingen.

Vandaag is Thermogran gemaakt van de overschot van de productie van andere isolatiefabrikanten, m.a.w. het snijafval van op maat gemaakte PUR-platen. Naast dit productieafval belandt nog eens 2% van alle platen tijdens de werffase bij het afval. Dat zijn miljoenen vierkante meters aan bouwafval. We bekijken nu hoe we dit afval terug kunnen genereren: sorteren, ophalen en opnieuw tot een isolatieproduct verwerken, ‘close-the-loop’.

Ook voor ons dochterbedrijf in hernieuwbare energie zijn we bezig met dit close-the-loop-principe. De eerste generatie zonnepanelen is ondertussen stilletjesaan toe aan vervanging omdat ze bijvoorbeeld niet meer sterk genoeg zijn. Wij willen een verzamelpunt van die zonnepanelen worden, zodanig dat de slimme mensen na ons ook daarvan weer alle onderdelen kunnen recycleren en terug vermarkten.

Dat close-the-loop-principe is voor ons dus de volgende stap in de toekomst van onze huidige producten.

 

Welke uitdagingen kom je daarbij tegen?

Een R&D om alle nieuwe stappen uitvoerig te testen is ontzettend duur. Je kan kijken naar subsidies en dergelijke meer, maar ondanks het duurzame karakter van de opzet gaan deuren toch moeilijk open voor die R&D.  Om op die vlakken te innoveren, is het water erg diep.

 

Krijg je heel specifiek meer vraag naar jullie producten net omdat daar een duurzaam karakter inzit?

We merken wel dat een aantal architecten daar gevoeliger voor aan het worden is. Vooral omdat Thermogran matcht met de concurrerende producten. De prijszetting is zeer competitief waardoor ons product aanvaard en gevraagd wordt.

 

Geeft een architect of opdrachtgever die voor dat duurzame verhaal wil gaan ook specifiek aan of die eerder op de materialen of op het energieluik wil inzetten?

Nee, wij merken wel dat ons product Thermogran omwille van het materiaalgebruik en het EPD-certificaat dat we daarvoor hebben, ontzettend gewild is bij de architect die er bewust mee bezig is. Thermogran wordt ook afgewerkt met een gerecycleerde textieldoek. We kunnen dat in akoestisch opzicht nog verbeteren met een mat in gerecycleerde matrassen. Dus degenen die er bewust mee bezig zijn hebben er wel oren naar. Een enorme stijging zien we daar niet in. Maar eens een deur geopend, mogen we het product wel vaker gaan voorstellen. Die tendens merken we wél. De architect die comfort voor zijn bewoner wil creëren, thermisch én akoestisch, staat er meer en meer voor open.

 

Welke evolutie ervaar je in de sector vanuit je rol als voorzitter van de Denktank BoostBouwen?

Als voorzittter van de Denktank Innovatief bouwen, merk ik toch wel heel duidelijk de vraag vanuit de bouwsector om het holle begrip duurzaam bouwen meer inhoud te geven. Ik vind het wel heel fijn om die evolutie in de markt te voelen: allemaal samen aan tafel zitten, ieder met zijn eigen belangen. Maar op het moment dat iedereen samenzit om het begrip duurzaamheid inhoud te geven, voel je die eigenbelangen niet.

 

En vanuit je rol als CEO van Isola?

Bijvoorbeeld het off-site bouwen is een piste waar we nu aan denken. Is dat de toekomst? Thermogran kan bijvoorbeeld spouwmuurvulling worden in een off-site, maar dan zitten we weer in het diepe water van daarnet. Daar kunnen natuurlijk wel partners voor gevonden worden. De Thermogran als vloertoepassing kan vandaag perfect één op één in een off-site module geplaatst worden.

Bij off-site bouwen komt ook de reductie van de foutenratio in het bouwproces vaak ter sprake. Bouwfouten zijn heel duur, maar vooral helemáál niet duurzaam. Iedere keer dat je moet teruggaan naar een werf betekent extra CO2, extra materialen, uren, kosten. Dat issue moet in mijn ogen ruimer getrokken worden dan de kosten voor de bouwheer. Dat is vooral een kost voor de maatschappij, de kost voor de duurzaamheid van ons hele bouwproces. Ik vind het even belangrijk voor de maatschappij om de foutenmarge te reduceren als voor de kostenreductie voor ons bedrijf.

Bij off-site bouwen heb je ook nog de architect die zegt: waar is mijn vrijheid van ontwikkeling, mijn tijd en design? We moeten iedereen gelukkig houden. Maar het is voor iedereen in de sector een omdenken. En een verandering geeft altijd een beetje weerstand…

 

Wat zijn de uitdagingen die jullie tegenkomen om de mensen in jullie bedrijf zelf mee te krijgen in de transitie?

Wij hebben ons gerealiseerd dat het bewustzijn heel laag was. We hebben een duurzaamheidsmanager, wij zijn bezig met VCDO (Voka Charter Duurzaam Ondernemen),… Dat is er allemaal. Maar we zijn ook heel erg bezig om onze mensen met kleine stapjes die bewustwording te geven, in de eerste plaats rond water. Aangezien de waterproblematiek mij zo nauw aan het hart ligt, zou het heel vreemd zijn om onze mensen daarin niet te betrekken. Die sensibilisering gaat over heel kleine dingen zoals het dichtdoen van de kraan terwijl je je handen wast. Een grotere impact hebben we kunnen bereiken door bij de nieuwbouw van onze showroom de ws’s en dergelijke op hemelwater aan te sluiten. Onze productie en het laden van de vrachtwagens werd bij de bouw 10 jaar geleden al op hemelwater voorzien. We hebben een waterbekken van 9000 m³. Toen hadden we die visie al. Bewustwording is ook een standaard agendapunt in onze maandelijkse Isola-update.

Wij zijn momenteel bezig met het project River Cleanup. Daarvoor hebben we in ons bedrijf een waterkraan geïnstalleerd, een zogenaamde Dopperkraan. Onze mensen kunnen een Dopper drinkbus verdienen, om te vullen aan die Dopperkraan, door 10 minuutjes vuil te rapen en daar een foto van door te sturen. Als wij met z’n allen - we zijn met 160 - tien minuutjes vuilnis oprapen, iedereen in zijn eigen dorp, in zijn of haar straat en ieder van ons inspireert 2 of 3 vrienden om dat ook te doen, dan hebben wij op onze kleine manier toch een grotere impact. Die Dopper is dus eigenlijk een kraantjeswaterkraan die mensen feliciteert als ze water komen halen. In een gepersonaliseerd dashboard zien we welke impact we samen maken: hoeveel flesjes wegwerpplastic we hebben vermeden, en hoeveel CO2 we daardoor hebben gereduceerd. Wij brengen een duurzaamheidskader aan bij iets waarbij een nood is, zoals dorst hebben en een glas water nemen. Onze Dopperkraan is bovendien openbaar en vindbaar op Google maps. Stel dat jij volgende week in Tongeren rijdt en dorst hebt, dan kan je jouw Dopperfles gewoon bij ons komen vullen. Zo hoef je niet verder te rijden om je dorst te lessen. Op deze manier wordt ook weer een nieuw netwerk rond bewustwording uitgebouwd.

Een ander voorbeeld: wij verkopen tegels en parket. Tegels kunnen gepoetst worden met een allesreiniger. De klassieke allesreiniger in grote bussen bestaat voor 90% uit water, waarvoor dus ook veel plastic verpakking nodig is. Daarom bieden wij een alternatief aan. BRAUZZ heeft vloerreiniger strips, verpakt in een gerecycleerd kartonnen doosje. Eén strip of doekje is voldoende voor 10 liter water. Daar kun je perfect mee dweilen. Na gebruik van alle doekjes blijft een klein gerecycleerd doosje over dat je opnieuw bij papierafval sorteert. Opnieuw close-the-loop. Zo triggeren we niet alleen onze eigen mensen maar ook onze klanten en we doen dit mét create your comfort.

We zijn verder ook veel beter aan het sorteren. Vroeger sorteerden we op kantoor enkel plastic. Maar nu hebben we een aparte bak voor groen(te)afval, PMD, glas,… en er is niemand meer die zijn groenafval zomaar in de vuilbak gooit. Die sociale controle die ze zich onderling opleggen is fantastisch!

 

Heb je nog een boodschap voor de bouwsector in het algemeen?

Ja, het is onze taak met duurzaamheid bezig te zijn, hoe klein de stappen soms ook lijken. Het is écht onze plicht, zeker als bedrijfsleider, om dat eerste steentje te verleggen om misschien zo een sneeuwbaleffect te creëren. Als wij het juiste vragen en het juiste voorbeeld geven, denk ik wel dat we impact kunnen hebben. Maar we moeten het ook allemaal samen doen. Dat blijkt ook uit de Denktank BoostBouw: over de muur kijken is volgens mij de grootste uitdaging waar we voor staan. Door bij bepaalde aspecten samen te werken kunnen we het hol begrip duurzaamheid of circulariteit concreet invulling geven. En ja, het kostenbewustzijn moet er zijn. We zijn geen vzw’s. Maar zodra wij allemaal ethisch correct omgaan met het bedrijf, onze mensen en onze visie, kunnen wij met z’n allen snelheid nemen richting duurzaamheid. Daar ben ik wel van overtuigd!

 

Boost Bouw Limburg is een initiatief van Embuild Limburg en POM Limburg met steun van de Provincie Limburg.