Overslaan en naar de inhoud gaan

Limburgs verkeersveiligheid steeds beter

Onder impuls van Vlaams minister voor Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters, werkt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) in samenwerking met Embuild Limburg achter de schermen aan een nieuwe methodiek om knelpunten op gewestwegen sneller weg te kunnen werken.

In Limburg werden al 37 van de 54 gekende knelpunten door AWV op korte termijn gerealiseerd volgens de MIA-aanpak. Van die overige 17 projecten liggen de ontwerpplannen ook al op tafel om in 2023 te realiseren. MIA staat voor Mobiliteit Innovatief Aanpakken.

Mobiliteit Innovatief Aanpakken als proefproject
Minister Peeters lanceerde 1,5 jaar geleden de MIA-aanpak om versneld gevaarlijke locaties op gewestwegen weg te werken en het gebruik van de fiets te stimuleren. “Het gaat dan voornamelijk om fietspaden verbreden, rijwegen vernieuwen, oversteekpunten voor voetgangers en fietsers beveiligen of kruispunten herinrichten”, aldus minister Peeters

Zo werd er bijvoorbeeld een aangepaste invoegstrook gerealiseerd aan het kruispunt van de Bevrijdingslaan met de Dorpsstraat in As. In Genk, Lanaken en Borgloon werden op verschillende locaties nieuwe asfaltlagen geplaatst om spoorvorming tegen te gaan op de rijweg en ook de fietstunnel in Lommel kreeg een nieuwe asfaltlaag en een aangepast afwateringssysteem. In Voeren, aan de Batticestraat, installeerde AWV nog een verhoogd verkeersplateau en in As op de André Dumontlaan wordt momenteel nog een veilige dubbelrichtingsfietsoversteek met middeneiland, tussen de Ziepstraat en Nieuwstraat, afgewerkt.

Het uitgangspunt van MIA is komaf maken met ingewikkelde en tijdrovende procedures om de doorlooptijd voor dergelijke kleine infrastructurele werken of quick wins te versnellen. “Een laagdrempelige aanpak en goede samenwerking tussen aannemers, studiebureaus, gemeenten en steden, zijn hierbij cruciaal om efficiënt knelpunten in het verkeer weg te werken en de verkeersveiligheid te verbeteren”, gaat
minister Peeters verder. Het Agentschap voor Wegen en Verkeer ziet kansen om de MIA-aanpak nog verder te optimaliseren en spreekt na verschillende realisaties op het terrein nog altijd over een positieve leercurve.

Samenwerken vanuit expertise
AWV werkt voor dit project ook samen met Embuild, de overkoepelende organisatie voor de bouwsector. “MIA maakt dat alle partijen op een andere manier met elkaar interageren en samenwerken. Inzichten en expertises worden gedeeld en er komt ruimte om structureel te veranderen en te innoveren in de sector van de wegenbouw. Daar zijn we als organisatie erg voorstander van. Zo kunnen we in de toekomst nog verder inzetten op meer circulaire, duurzame en innovatieve materialen en methodieken”, aldus Chris Slaets, gedelegeerd bestuurder-directeur Embuild Limburg.
    
In Limburg worden er dit jaar nog minstens 17 knelpunten aangepakt. Na 2023 volgt een formele evaluatie van het globale MIA-project door experten. Indien positief wordt deze aanpak ook verder geregulariseerd en in andere provincies uitgerold. Meer info op www.vlaanderen.be/mia