Overslaan en naar de inhoud gaan

Met fossielvrije woning ontsnapt consument aan nieuwe Europese emissierechten

Met fossielvrije woning ontsnapt consument aan nieuwe Europese emissierechten

Europees akkoord vergt snel een veel sterker elektriciteitsnet in Vlaanderen

Gisteren hebben het Europese parlement en de EU-lidstaten beslist dat over vijf jaar consumenten meer zullen betalen voor de CO2-uitstoot van hun woningen en van hun auto’s. Om de impact van die beslissing voor huishoudens tot een minimum te herleiden is het van belang dat kandidaat-(ver)bouwers in Vlaanderen nu al inzetten op fossielvrij verwarmen en koelen. Naast isolatie van de bouwschil, zijn de elektrificatie van woningen en hernieuwbare energietoepassingen cruciaal. Daarnaast zijn laadpunten thuis van groot belang om het wagenpark te elektrificeren. Daarom dient Fluvius versneld een veel sterker netsysteem te voorzien om de bijkomende vraag, productie en distributiecapaciteit van elektriciteit – vooral bij piekmomenten - te optimaliseren. En continue overbelasting te vermijden. Volgens Embuild Vlaanderen zal de extra 4 miljard euro van Fluvius niet volstaan.

“Als Embuild Vlaanderen staan wij achter de shift naar een fossielvrij woningenpark. Niet alleen om de klimaatuitdaging aan te pakken, maar ook om de energiefacturen van de huishoudens te verminderen. Daarom is ook de verplichte energierenovatie bij een woningoverdracht vanaf 1 januari 2023 een belangrijke maatregel. Zo kunnen kandidaat-kopers al bij aankoop anticiperen op de nodige energierenovatie en transitie naar fossielvrije verwarming en koeling. Dat betekent dat zij van meet af aan het nodige budget dienen te voorzien om binnen de vijf jaar hun woning future proof te maken”, zegt Marc Dillen, directeur-generaal van Embuild Vlaanderen.

 

Heb je de middelen, investeer nu in energie-efficiëntie

Vlaams minister van Energie, Zuhal Demir, heeft in een reactie onderlijnd dat volgens een studie van VEKA de Europese maatregel bij een CO2-prijs van 100 euro per ton bij een gemiddeld Vlaams gezin zou leiden tot een verhoogde energiefactuur van zo'n 460 euro per jaar. En dat terwijl de energiefacturen van gezinnen zich op een historisch hoogtepunt bevinden. Om de impact van de Europese beslissing te milderen, doen huishoudens er goed aan te investeren in energie-efficiëntie van hun woning. Bovendien zijn de terugverdientijden van energetische investeringen korter dan ooit als gevolg van de hoge energieprijzen.


Vanaf 2026 dient bovendien elke nieuwbouw in Vlaanderen fossielvrij te zijn. Daarnaast worden nieuwbouw en ingrijpende renovaties vandaag al van hernieuwbare energietoepassingen zoals pv-panelen voorzien. Uit een recente enquête bij bouwprofessionals blijkt dat 60% bijna altijd warmtepompen (zoals de populaire lucht-water warmtepomp) toepast bij grondgebonden nieuwbouw. Ook zegt de helft van de aannemers al wachtbuizen of kabelgoten te voorzien voor laadpunten voor elektrisch vervoer. Huishoudens met bouwplannen wachten over het algemeen dus niet af en kiezen vandaag steeds vaker voor fossielvrij.


“Om de elektrificatie van onze gebouwen en vervoer te realiseren, dient Fluvius het huidige distributienet aanzienlijk te versterken. Daarbij baseert Fluvius zich op langetermijnassumpties om haar netinvesteringen vast te leggen. Embuild Vlaanderen betwijfelt dat de extra 4 miljard euro van Fluvius zal volstaan. Meer nog, met dit Europees akkoord dient er een versnelling hoger te worden geschakeld. In het andere geval dreigt er steeds vaker overbelasting bij piekverbruik. Bovendien beschikken de netten in onze stads- en dorpskernen historisch vaak over minder capaciteit, waardoor ze sneller verzadigd geraken”, aldus Marc Dillen.