Overslaan en naar de inhoud gaan

Onze stedelijke centra en dorpskernen dienen te ontharden

Huishoudens in verdichte woongebieden vragen meer groen en minder verharding

 Onlangs heeft de Vlaamse overheid een technisch rapport over bodemafdekking gepubliceerd. Naar aanleiding hiervan hebben media bericht dat netto verharding met gemiddeld 0,17 procentpunt per jaar toeneemt. Embuild Vlaanderen onderlijnt dat ruimtelijk rendement in de lift zit. Dat betekent ook dat de verharding van steden en kernen toeneemt. Appartementen zijn bovendien stilaan het dominante woningtype in Vlaanderen. En die worden opgetrokken binnen bestaand ruimtebeslag. Met andere woorden, die nemen geen bijkomende open ruimte in. Onze regio staat voor heel wat maatschappelijke uitdagingen op het vlak van mobiliteit, energie, waterhuishouding, wonen enz. Dat vergt heel wat bouwprojecten maar ook ontharding van onze verdichte woonomgevingen is daarbij een mus

“Onze regio is met 488 inwoners per km² de meest dichtbevolkte van Europa. Aangezien er de komende decennia 400.000 huishoudens bijkomen - dat is achtmaal Leuven - wacht ons een uitdaging van formaat. Een doordacht beleid voor een betere bodem over heel Vlaanderen dient dan ook gepaard te gaan met een beleid voor een kwaliteitsvolle woonomgeving. De aanzienlijke toename van het aantal huishoudens in populaire centra en kernen, dient er gepaard te gaan met hoogwaardige publieke ruimte waarbij de nadruk dient te liggen op ontharding en groenvoorziening”, zegt Marc Dillen, directeur-generaal van Embuild Vlaanderen.

Hogere dichtheden leiden tot hoge verhardingsgraad van centra en kernen

Volgens statistiek Vlaanderen is de verhardingsgraad het hoogst in en rond onze steden. Uit gegevens van de Vlaamse overheid blijkt dat bijna 80% van de nieuwe wooneenheden op bestaande ruimte worden gerealiseerd. Er is immers heel wat hergebruik van ruimte en sloop en heropbouw. Elke woning die gesloopt wordt, wordt gemiddeld vervangen door 2,2 wooneenheden. Volgens het laatste Ruimterapport worden 9 op de 10 nieuwe appartementen gerealiseerd binnen bestaand ruimtebeslag. Er wordt dus bijna geen nieuwe ruimte voor aangesneden en het draagt aanzienlijk bij tot verdichting. Globaal zien we in de laatste twintig jaar dat we zijn geëvolueerd naar een vervijfvoudiging van het aantal nieuwe woningen per hectare. Woonprojecten zijn dan ook overwegend verdichtingsprojecten. De schaarste aan bouwgronden voor wonen ligt hiervan aan de basis.

 

“Samen met de Vlaamse overheid en VLARIO heeft Embuild Vlaanderen het groenblauwpeil gelanceerd. Daarmee kunnen particulieren nagaan hoe zij hun woning en perceel klimaatbestendig kunnen maken. Meer groen, een betere bodem en een betere waterhuishouding zijn cruciaal. Het afgelopen jaar hebben al meer dan 27.000 huishoudens berekend hoe waterbestendig hun perceel is via www.groenblauwpeil.be, zegt Marc Dillen.