Overslaan en naar de inhoud gaan

Lokale sectorwerkingen

FABA

Algemene Aannemers Limburg: FABA

De Federatie van Algemene Bouwaannemers (FABA), een Koninklijke vereniging opgericht in 1881, groepeert 17 lokale verenigingen en verenigt ongeveer 4.500 ruwbouw- en algemene bouwaannemers.

De FABA is een organisatie binnen de Cluster “Ruwbouw en Algemene Bouwaanneming” van Embuild. Aldus beoogt de FABA alle federaties te kunnen verwelkomen, alsook de beroepsorganisaties en de bedrijven die actief zijn in de ruwbouw, in de afbraak en de ontmanteling, in de sanering en recyclage, in de beton- en funderingstechnieken, in de infrastructuurwerken, in de spoorwegwerken, in de industriële en residentiële bouw; algemene bouwaannemers, onderaannemers, maar eveneens ontwikkelaars-bouwheren en promotors van woningen.

Voorzitter: Marc Thonissen (Algemene Onderneming Driesen NV)

Coördinator: Mieke Simons

Federatie Algemene Bouwaannemers

Embuild Jong

Jong Embuild Limburg

Een platform bieden voor de Limburgse aannemers met als doel contacten en ontmoetingen onder aannemers bevorderen en te stimuleren, onderlinge collegialiteit bevorderen en de specifieke problemen onderzoeken? Dan hebben we het over Jong Embuild Limburg, opgericht op 18 januari 1988. De focus ligt op aannemers en kaderleden tussen 21 en 40 jaar van bouwbedrijven uit alle deelsectoren, zowel de algemene bouw als de wegenbouw en de afwerkingsbedrijven.

Jong Embuild Limburg is een lerend netwerk waar collega’s elkaar kunnen versterken, het is erg belangrijk dat we deze collegialiteit blijven behouden via zowel formele als informele activiteiten. Toekomstgericht is het belangrijk dat Jong Embuild Limburg een springplank blijft naar instroom van gemotiveerde mensen die zich willen inzetten voor de beroepsorganisatie. Tevens dienen we ook met de andere jongerenafdelingen van verschillende provincies een netwerk op te starten, zodoende we een spreekbuis worden binnen de algehele bouwsector. Het is aan de jongeren om  de kansen die er liggen te grijpen.

Voorzitter: Vicky Dethier (Bouwbedrijf Dethier)

Coördinator: Vince Feytongs

Embuild Jong

41 Bouw

41 Bouw

Een overlegplatform bieden voor de Limburgse aannemers van 40 jaar en ouder met als doel contacten en ontmoetingen onder aannemers bevorderen en te stimuleren en kennis maximaal te delen en over te dragen. En dit alles op een informele manier. Dat is 41Bouw.

Voorzitter: Jan Haesevoets (Hako Boringen)

Coördinator: Mieke Simons

 

41 Bouw

Techlink

Techlink Limburg

Techlink telt bijna 3000 leden, waardoor deze vakfederatie de grootste is in de sector. Techlink maakt deel uit van Embuild. Samen met deze koepelorganisatie vertegenwoordigen we uw bedrijf op lokaal, gewestelijk, nationaal én Europees niveau. Techlink is daarnaast ook actief in heel wat organisaties binnen de installatie- en de bouwsector. We linken verschillende stakeholders met elkaar. Technici, fabrikanten, scholen en andere invloedrijke stemmen komen via Techlink onderling in contact.

Het aantal bedrijven dat zowel op de elektro-, als de HVAC- en de sanitairmarkt actief is, neemt steeds toe. Techlink sluit aan bij deze trend door alle technici uit deze sectoren te linken, zonder de kenmerken van elk beroep uit het oog te verliezen. In de sectorraden ‘Elektrotechniek’ en ‘HVAC & Sanitair’ komen de vakgebonden materies aan bod. Hierdoor vinden ook bedrijven die zich specialiseren in één vakgebied bij ons hun gading.

Voorzitter: Erik Thijs (Tegro NV)

Coördinator: Benny Courant

Techlink

Cluster afwerking

Cluster afwerking is een overkoepelende instantie voor verschillende beroepsfederaties binnen de afwerkingssector. Wij ondersteunen onze leden uit de afwerkingssector met informatie, evenementen, infosessies, opleidingen en nog veel meer. Ook verdedigen we de belangen van de afwerkingssector.

Wij representeren de volgende verenigingen:

  • de Vlaamse schrijnwerkers
  • de Vlaamse schilders
  • BEVAD: aannemers van dichtingswerken, platte daken
  • NaVAP: aannemers van plafonneer-, cement-, staff- en ornamentwerk, droge bepleistering, dekvloeren, voegwerk en gevelreiniging
  • BEWAP: verhoogde vloeren, verplaatsbare wanden en verlaagde plafonds
  • de Parketplaatsers

Voorzitter: Luc Moors (Moors Interieur)

Coördinator: Evelien Baré

cluster afwerking

VlaWeBo Limburg

Vlaamse Wegenbouwers Limburg: VlaWeBo

VlaWeBo, de sectororganisatie voor de Vlaamse Wegenbouwers, zorgt ervoor dat aannemers van wegen- en rioleringswerken in Vlaanderen hun opdrachten in zo goed mogelijke omstandigheden kunnen uitvoeren, op aanvaardbare wijze voor de omgeving.

Voorzitter: Rob Dreessen (Martens Wegenbouw)

Coördinator: Mireille Lynen

Vlawebo

Construction Legends

Construction Legends 

De Construction Legends zijn oud-ondernemers die voeling willen blijven hebben met Embuild en op wiens expertise en ervaring Embuild kan blijven rekenen.

Voorzitter: Erik Keijers

Coördinator: Mireille Lynen

Construction Legends

Stukadoors en gevelwerken

Dak

Voorzitter: Filip Biesmans (Tectum Group)

Coördinator: Benny Courant

Confederatie Bouw Afwerking