Overslaan en naar de inhoud gaan
Algemeen

MIA

Via MIA wordt komaf gemaakt met ingewikkelde procedures die de aanpak en uitvoering van kleine infrastructurele werken of quick wins verhinderen. In proeftuinen wordt geëxperimenteerd met proactieve detectie van verkeersonveilige situaties, zodat vermeden kan worden dat bepaalde punten ooit zwartgekleurd worden.

De ervaringen vanuit deze proeftuinen worden meegenomen naar een evaluatieronde, waarna het de bedoeling is om ze op korte termijn uit te rollen over gans Vlaanderen. De verkeersveiligheid in het algemeen, en de bescherming van voetgangers en fietsers in het bijzonder, staan hierbij centraal.

Er wordt hierbij gebruik gemaakt van innovatieve technologie, zoals automatisering en drones. IMOB (Uhasselt), de hogeschool PXL en Embuild Limburg hebben reeds interessante samenwerkingsvoorstellen gelanceerd.

Het doel van de MIA-proeftuinen is om via kleine infrastructurele aanpassingen de verkeersonveiligheid aan te pakken. Dit kan gaan om verbreding van fietspaden, herinrichting van kruispunten, aanleggen van zebrapaden, betere verlichting, duidelijke wegmarkeringen, aanleggen van groenstroken, enz… In de proeftuin wordt geëxperimenteerd en ervaring opgedaan. Daarna volgt – mits positieve evaluatie – een uitbreiding naar de rest van Vlaanderen.

“Embuild Limburg en VlaWeBo Limburg willen met MIA een aantal doelstellingen bereiken. De voornaamste doelstelling is om samen in een triple helix model, waar de overheid kennisinstellingen maar ook wij als aannemers/uitvoerders samen een model creëren waarin we streven naar de economisch meest voordelige inschrijving vanuit ontwerp, de beginfase tot de uiteindelijke uitvoering. Om vervolgens samen naar oplossingen te streven die voor iedere partij, zowel voor de burger, de ondernemer en de aanbesteder, werken en zo tot een win-win model te komen. Op lange termijn willen we onze bedrijven innovatiever, performanter en rendabeler maken zodanig dat onze Limburgse wegenbouweconomie structureel beter en performanter wordt. Daarvoor gaan we de eerst komen jaren met MIA in zee, en hopelijk leren wij veel van elkaar zodat we voor alle bedrijven een toegevoegde waarde kunnen creëren.”