Overslaan en naar de inhoud gaan
Boost Bouw Limburg

Er zijn tal van mogelijkheden om de rendabiliteit positief te beïnvloeden. Zowel POM Limburg Embuild Limburg hebben de ervaring dat een doorgedreven digitalisering een belangrijk steentje kan bijdragen. Vandaar dat beide organisaties de handen in elkaar hebben geslagen om de digitalisering bij Limburgse bouwbedrijven een boost te geven. In een gezamenlijk programma gaan ze inzetten op digitale transformatietrajecten van bouwkmo’s, zodat planning, aansturing en opvolging van een bouwwerf digitaal en efficiënt georganiseerd kan worden. Ook gaan ze ambitieuze bedrijven samenbrengen om pilootprojecten op te starten en zo de ganse sector te enthousiasmeren, zowel op gebied van digitaal ondernemen en werken als op vlak van het introduceren van innovaties zoals digitale marketing, AI, data mining, …

Een tweede uitdaging die de sector dient aan te pakken, is duurzaamheid. Zowel het bouwproces als de afgeleverde gebouwen op zich, veroorzaken veel afval en een hoge CO2-uitstoot. Met een intensief programma rond circulair bouwen zijn Embuild Limburg en POM Limburg ervan overtuigd dat er belangrijke stappen in de goede richting kunnen gezet worden. Door de bewustwording te stimuleren rond herbruikbare materialen, energetische waarden of de exploitatie en onderhoud met minimale milieu-impact, kunnen onze bouwbedrijven een kentering in gang zetten. Hierbij zullen verschillende, multidisciplinaire projecten opgestart worden om de kennis rond circulaire bouw in onze regio te versterken, én om deze kennis toe te passen in samenwerking met innovatieve bedrijven. Door deze kruisbestuiving zullen beloftevolle Limburgse bedrijven en initiatieven extra ondersteund worden om te kunnen uitgroeien als koploper in Europa.

circulaire frontrunners

Meer dan 120 deelnemers uit de bouwsector geïnspireerd en geïnformeerd rond circulair bouwen.

In een eerste fase wordt er ingezet op inspiratie en informatie rond circulair bouwen. Zo werden er het afgelopen jaar verschillende  inspiratiesessies georganiseerd voor zowel bouwbedrijven als overheden. In totaal werden meer dan 120 deelnemers met diverse achtergronden uit de bouwsector bereikt. Vanaf dit jaar zullen er ook  bedrijven begeleid worden die een concrete vraag hebben rond circulair bouwen. Deskundigen geven advies op maat in zogenaamde ‘tiger teams’ rond specifieke thema’s zoals 3D-printing.

De transitie naar een meer duurzame bouwsector kan ten slotte enkel en alleen gerealiseerd worden als bouwbedrijven, overheden en kennisinstellingen samen werken. Hiervoor starten we met een ecosysteem waarbij verschillende stakeholders een gezamenlijke circulaire koers uit stippelen en ambities uitspreken. De ontwikkeling van een toonaangevende en circulaire Bouwcampus versterkt tenslotte de positie van Limburg als koploper voor circulair bouwen in de ruime regio. En dit zowel op vlak van aantal bouwprojecten, innovaties als samenwerkingen. 

14 Limburgse bouwbedrijven hebben de ‘PLONS’ gewaagd

Bij de lancering van het individueel digitaliseringstraject ‘plons’ waren er meteen heel wat enthousiaste reacties. 14 bedrijven waagden de sprong en engageerden zich om deel te nemen. We hebben al heel wat ondernemingen aangezet om bepaalde stappen te zetten op verschillende niveaus. Digitalisering is heel breed, breder dan je eerst zou denken: op vlak van HR, op vlak van communicatie naar onderaannemers, communicatie op de werf, communicatie met studiebureaus, …

Als je wilt dat ook jouw organisatie klaar is voor de toekomst, dan dient deze ook te werken als een geoliede machine. Dat betekent dat je gestroomlijnde processen hebt die zorgen voor tevreden medewerkers en klanten. Alle systemen werken naadloos samen, waardoor data voor iedereen en op ieder moment beschikbaar is. Zo kan jouw organisatie écht doen waar het goed in is. In het traject begeleiden we de bedrijven om over hun processen na te denken en ze in kaart te brengen. Dán weet je wat je nodig hebt en of je moet gaan inzetten op hardware of software …

Er zijn heel wat successen geboekt, dat gaat over geslaagde workshops in het bedrijf waar nu alle neuzen in dezelfde richting staan, of over een volledige visualisatie van alle data, HR processen die in kaart gebracht worden, … We hebben ook enkele bedrijven geholpen met de indiening van een dossier voor de KMO groeisubsidie. We gaan echt veel verder dan puur het optimaliseren van de efficiëntie. Bovendien steken ze niet alleen de nodige know-how op van de experten, maar leren ze ook van elkaar in het lerend netwerk. Met de nodige tips en tricks van de experten, de ervaring van het lerend netwerk én de individuele begeleiding op de werkvloer hebben we toch al heel mooie resultaten geboekt.