Overslaan en naar de inhoud gaan

Brandwerende deuren - 4namiddagen

Omschrijving

Het volgen van deze cursus is één van de voorwaarden om erkend te kunnen worden als gecertificeerd plaatser van brandwerende deuren. De certificatie is echter niet wettelijk verplicht. Het kan wel expliciet geëist worden door de opdrachtgever/bouwheer (bv. via het advies van de lokale brandweerdienst). Het programma wordt regelmatig aangepast, rekening houdend met de technische evolutie. Tijdens de opleiding worden eveneens de procedures in verband met de certificatie door een ISIB-instructeur toegelicht.

 

Deze opleiding bevat 4 sessies met volgende modules:

Module 0 = de algemene module over brandveiligheid
Module 1 = plaatsers van deuren

 

Het volgen van de 4 sessies is noodzakelijk om een certificaat te verkrijgen. Na deze opleiding volgt het examen waarvan een deel theoretisch en een deel praktijk (andere locatie).

 

Het examen zal plaatsvinden op 24/10 in Limelette

 

De geslaagde kandidaten kunnen het certificaat als plaatser van brandwerende deuren, binnen de 2 jaar, aanvragen. Hiertoe dienen de kandidaten een overeenkomst af te sluiten met ISIB waarin de wederzijdse verplichtingen van certificeerder en gecertificeerde zijn vastgelegd. ISIB kent een certificaat toe aan de plaatser. Een plaatser die werknemer is, kan een mandaat verlenen aan zijn werkgever.

 

Meer informatie over het certificaat via www.isibfire.be/nl/certificeren-plaatsers

 

Programma

Het opleidingsprogramma van de plaatsers omvat volgende onderdelen:

  • algemene begrippen in verband met brand en brandvorming in gebouwen:
  • reglementaire bepalingen, in het bijzonder met betrekking tot brandwerende deuren en de plaatsing
  • elementaire materiaaleigenschappen in verband met brandweerstand
  • principes van de testmethode en van de klassering voor brandweerstand
  • detailstudie van de bestaande goedkeuringsdocumenten
  • plaatsing van RF-deuren

Data

26/09/2024 13:00 - 16:00
Diepenbeek
03/10/2024 13:00 - 16:00
Diepenbeek
10/10/2024 13:00 - 16:00
Diepenbeek
17/10/2024 13:00 - 16:00
Diepenbeek

Vereisten

Na het volgen van de volledige opleiding (4 sessies) en het slagen in de praktische proef, kan bij ISIB een certificatie aangevraagd worden.  Als zelfstandige moet u bewijzen dat u voldoet aan het KB van 27/04/1999 tot betrekking van de uitoefeningsvoorwaarden van zelfstandige beroepswerkzaamheden die behoren tot de intersectorale categorie van de bouw waarvoor in de sectorale beroepsbekwaamheid de plaatsing van deuren is voorzien.  Als werknemer moet u beschikken over een getuigschrift of diploma uit het technisch of beroepsonderwijs waar de plaatsing van deuren in de opleiding is opgenomen of een verklaring van de werkgever waarin een praktijkervaring van minstens 1 jaar in het plaatsen van deuren wordt aangetoond.

Doelpubliek

 

Prijs

Bovenstaande prijzen zijn exclusief btw.

Subsidiemogelijkheden:

  • KMOportefeuille
  • Cevora: Gratis voor bedienden PC200 (volledige aanwezigheid vereist)
  • Constructiv
  • VOV

Partners / Subsidiemogelijkheden

Inschrijven

Praktische informatie

Startdatum: 26/09/2024

Wetenschapspark 33
3590 Diepenbeek
België

Techniek
Prijs leden:
€340
Prijs niet-leden:
€420
20 vrije plaatsen
Uiterste datum inschrijving
25/09/2024
Inschrijven

Meer informatie

Organisator:
Embuild Limburg
Ondernemingsnummer:  0407037041
ODB-nummer:  ODB-1000592
DVO-nummer:  DV.O109625
KMO thema:  Beroepsspecifieke competenties
Opleidingsverantwoordelijke:
Sally Hanssen

Algemene Administratie

opleiding-openaanbod@embuild.be