Overslaan en naar de inhoud gaan
Gewaarborgd Loon

Gewaarborgd Loon

Alle bouwondernemingen die aan de volgende twee voorwaarden voldoen, kunnen het gewaarborgd loon recupereren: 

  • minder dan 20 werknemers in dienst hebben tijdens de referentieperiode;
  • RSZ-kengetal 024, 026, 044, 054
Wat wordt terugbetaald? 

Er wordt 94,81% van het totaal bedrag aan gewaarborgd bruto week- en maandloon terugbetaald:

  • 100 % van het brutoloon gedurende de eerste 7 kalenderdagen van de ziekte
  • 85,88 % van de 8ste tot de 15de kalenderdag
  • 25,88 % van de 16de tot de 30ste kalenderdag van de ziekte.

Het door de firma betaalde gewaarborgd loon aan de arbeiders wordt bijna integraal terugbetaald indien de arbeidsongeschiktheid het gevolg is van:

  • Ziekte (behalve beroepsziekte);
  • Ongeval (geen arbeidsongeval, betaalde sportbeoefening of zware fout door de werkman)
Wat moet je doen?

Je hoeft slechts een minimum aan formaliteiten te vervullen. Het volstaat gratis aan te sluiten bij Embuild Gewaarborgd Loon en ons binnen de 5 werkdagen na begindatum ziekte een kopie van het medisch attest, samen met het invulformulier, te bezorgen. De terugbetaling wordt berekend onder toezicht van het Fonds voor Bestaanszekerheid en dit aan de hand van de DMFA-gegevens per kwartaal. 

Aansluiting is volledig gratis!

Aansluiten bij Embuild Gewaarborgd Loon is volledig gratis. Daarnaast kan je ook genieten van een gratis controle va arbeidsongeschikte arbeiders. Een controle-geneesheer gaat ter plaatse bij de werknemers om te onderzoeken of de arbeidsongeschiktheid al dan niet gerechtvaardigd is. 

Embuild Gewaarborgd Loon is een onafhankelijke dienst binnen Embuild Limburg, erkend door het Fonds voor Bestaanszekerheid!

 

Jouw contactpersoon