Overslaan en naar de inhoud gaan

Bouw groeide met 1,5% in 2022 en verwacht status quo in 2023

De bouw kende in 2022 een groei van 1,5% en zal in 2023 wellicht stabiliseren, zo blijkt uit een studie van bouwfederatie Embuild. De renovatie van woningen en de infrastructuurwerken zullen de komende twee jaren wel nog verder groeien, terwijl de bouw van nieuwe woningen zal stabiliseren. Rake klappen volgen er voor de bouw van gebouwen en kantoren, deels te verklaren door de overcapaciteit die de jaren voorheen werd gecreëerd. “Toch blijven bouwen en renoveren nog steeds zwaar de moeite. Investeren in vastgoed blijft de beste investering én de beste vorm van pensioensparen”, weet Niko Demeester, CEO van Embuild. “Bovendien is de hypothecaire rente nog steeds laag en zorgen nieuwbouw en verbouwingen voor energiezuinige woningen en gebouwen met een gevoelig lagere energiefactuur als gevolg.”

2022 was allesbehalve een evident jaar, met de oorlog in Oekraïne en de ongemeen scherpe energiecrisis die beide een impact hadden op de bouw, vooral dan op de prijzen van bouwmaterialen. Die gingen in 2022 met gemiddeld 10% omhoog, na eerdere prijsstijgingen in 2020 en 2021. De bouw kende in 2022 wel een groei van 1,5%, maar zal in 2023 stabiliseren, zo blijkt uit een studie van Embuild.
 
Nieuwbouw en renovatie van woningen
De bouwfederatie verwacht dat de bouw van nieuwe woningen zal stabiliseren in de periode van 2022 tot en met 2024. De renovatie van woningen zal in die periode dan weer een groei kennen van 10%, zo verwacht de sectorfederatie verder. Die toename zal meer dan waarschijnlijk het hoogst zijn in 2022 als gevolg van de vele werken uitgevoerd in het kader van het Europees relanceplan en de herstelplannen na de overstromingen die vooral Wallonië teisterden in de zomer van 2021. Eens deze plannen in 2025 uitgewerkt zijn, verwacht de sector een negatieve impact op de renovatieactiviteit. Toch duiken er enkele onzekere parameters op. Zo mag de eerder irrationele angst van mensen niet verder toenemen. Door Oekraïne en de door het dak gaande energieprijzen heerst er een zeker pessimisme. Dat mag niet verder groeien, want het zou een negatieve invloed kunnen hebben op de bouw.
 
Bouw en renovatie van kantoren en gebouwen
De bouwtak die het minst goed scoort, blijkt die van de niet-residentiële bouw te zijn. Die kreeg als gevolg van de covidcrisis een tik van 15% in 2020 en kende in 2022 slechts een beperkt herstel. Voor de periode 2022-2024 zou dit segment een daling kennen van maar liefst 20%, wat deels te verklaren valt door de overcapaciteit de jaren voordien. Dan doet de renovatie van niet-residentiële gebouwen het tijdens diezelfde periode een stuk beter met een verwachte groei van 6,5%.

Infrastructuurwerken
Een ander segment met mooie groeiverwachtingen voor de periode 2022-2024 betreft de burgerlijke bouwkunde: de activiteit van infrastructuurwerken zou met 10% toenemen tijdens die jaren. Dat heeft te maken met de hernieuwde interesse in overheidsinvesteringen, maar ook met de lokale verkiezingen van oktober 2024. Naar aanleiding van die gemeenteraadsverkiezingen investeren lokale besturen vaak meer in bouw en renovatie. Dat proces wordt elke 6 jaar geconstateerd. In 2025 zou de activiteit van de burgerlijke bouwkunde dan weer wel met 2% dalen. Ook hier een kanttekening echter: de mooie vooruitzichten voor de jaren 2022, 2023 en 2024 zouden ondermijnd kunnen worden door de stijgende materialenprijzen en de beperktere overheidsmiddelen als gevolg van de crisis.
 
Beleid
Embuild schuift een aantal politieke prioriteiten naar voren voor 2023. “Zo willen we de verlaagde btw van 6% op sloop en heropbouw en op zonnepanelen, zonneboilers en warmtepompen ook voorbij eind 2023 laten verlengen. Bovendien mag de komende hervorming van de personenbelasting niet gefinancierd worden door de verlaagde btw-tarieven van 6% en 12% te harmoniseren naar 9%. Dat zou immers afbraak-herbouwwerken en renovaties negatief beïnvloeden. Ook aan de lastenverlaging voor ploegenarbeid en aan de fiscaliteit voor onroerend goed mag er niet geraakt worden”, benadrukt Embuild-topman Niko Demeester.