Overslaan en naar de inhoud gaan

Embuild Vlaanderen gaat voor Vlaamse klimaatdoelstellingen

Fossielvrij maakt klimaatbestendig en beschermt tegen turbulente energietijden.

 

Onlangs heeft de Raad van de Europese Unie beslist dat nieuwe gebouwen vanaf 2030 uitstootvrij dienen te zijn. Voor alle, dus ook de bestaande, gebouwen wordt 2050 naar voren geschoven. Embuild Vlaanderen beklemtoont dat in Vlaanderen nieuwe gebouwen vanaf 2026 fossielvrij dienen te zijn. En dat er vanaf volgend jaar ook een renovatieverplichting tot label D geldt voor verkochte woningen. Conform de Europese richtlijn is energielabel A voor alle gebouwen de finale doelstelling richting 2050. Daarnaast onderlijnt Embuild Vlaanderen dat klimaatneutraliteit gaat over de hele lifecycle van een gebouw. Naast energie-efficiëntie en hernieuwbare energie gaat het evengoed om o.a. de materialen en het performante onderhoud van gebouwen. Zoals Embuild al heeft aangehaald zijn op federaal niveau rechtszekerheid en een efficiënt btw-kader cruciaal. 

 

“Als Embuild Vlaanderen staan wij achter de Europese en Vlaamse doelstellingen. Niet alleen om de klimaatuitdaging gedegen aan te pakken, maar ook om de energiefacturen van de huishoudens te verminderen. In deze turbulente energietijden is een fossielvrije woning de beste bescherming tegen hoog oplopende woonkosten. Voorts bereidt Embuild Vlaanderen de sector voor door onder andere in te zetten op opleidingen om installateurs om te scholen van mazout en gas naar fossielvrije alternatieven”, zegt Marc Dillen, directeur-generaal van Embuild Vlaanderen. 

 

Klimaatneutraliteit is mogelijk door op grote schaal de bouwschil te verbeteren door renovatie of nieuwbouw; door over te schakelen op hernieuwbare energie; door technische installaties te vernieuwen en door gebruik te maken van gerecycleerde en koolstofvrije bouwmaterialen. Ook de geoptimaliseerde integratie van installaties in slimme gebouwen is van groot belang. Embuild Vlaanderen heeft zijn nieuwe visierapport hieraan gewijd. Lees het rapport en bekijk de filmpjes

 

Verschillende elementen spelen een belangrijke rol in die fossielvrije shift:

 

  • Renovatie. De Vlaamse overheid heeft met de invoering van een renovatieverplichting bij de overdracht van een woning een belangrijke aanzet gegeven tot de realisatie van een klimaatneutraal Vlaanderen tegen 2050. De verplichtingen zullen immers verder verstrengen totdat tegen 2040 al de overgedragen bestaande woningen een label A zullen bereiken. Embuild Vlaanderen heeft berekend dat op basis van de verkopen en van andere overdrachten die we normaliter tegen 2050 kunnen verwachten, 100 % van de bestaande woningen zullen gerenoveerd geraken.

 

  • Installaties. Om klimaatneutraliteit te bereiken volstaat het niet om de bouwschil aan te pakken. Embuild Vlaanderen gelooft ook sterk in de bijdrage van de installaties. PV-panelen, warmtepompen en batterijen worden almaar efficiënter. Belangrijke sprongen vooruit, niet alleen op het vlak van energiezuinigheid maar ook op het vlak van comfort, zijn nog mogelijk dankzij de oprichting van slimme gebouwen. In die gebouwen worden de traditioneel los van elkaar staande technieken op een digitale manier met elkaar geconnecteerd.

 

  • Hernieuwbare energie. Op het vlak van hernieuwbare energie merken we een snellere toename dan verwacht. In nieuwe woningen worden versneld warmtepompen geïnstalleerd. De fors toenemende elektromobiliteit zal het gebruik van hernieuwbare energie verder doen toenemen. Tegelijk moet de Vlaamse overheid haar prognoses voor zonne- en windenergie stelselmatig naar boven herzien.