Overslaan en naar de inhoud gaan

Evenwichtig sectoraal akkoord 2023-2024 in de bouw

Bouwfederatie Embuild is tevreden met het sectoraal akkoord dat afgesloten werd tussen werkgevers en vakbonden in het Paritair Comité (PC) 124, het grootste PC in de bouw. Zo wordt de koopkrachtpremie beperkt tot bouwbedrijven die een hoge of uitzonderlijke winst boekten, bepaalt de sector zelf het groeipad voor opleidingen, wordt het aanvullend pensioen voor arbeiders kostenneutraal gefinancierd en komen er jobcoaches om arbeiders langer aan de slag te kunnen houden in de bouw. “De bouw is met deze evenwichtige cao één van de eerste grote sectoren om een akkoord voor de periode 2023-2024 te realiseren”, zegt Niko Demeester, CEO van Embuild.

Werkgevers en vakbonden uit het PC 124, het grootste paritair comité in de bouw, hebben een sectoraal akkoord voor de jaren 2023 en 2024 gesloten voor alle arbeiders in de bouw, in totaal 146.000. Het gaat om een evenwichtig akkoord, zo oordeelt sectorfederatie Embuild. Er komt een koopkrachtpremie, maar die wordt beperkt tot bedrijven die een hoge winst (minstens 15% meer winst in 2022 dan het gemiddelde van 2019-2021) of een uitzonderlijke winst (minstens 50% meer winst in 2022 dan het gemiddelde van 2019-2021) boekten. Het bedrag van de premie varieert in functie van het percentage winst van 250 euro tot 750 euro. In totaal zal naar schatting ongeveer 40% van de arbeiders in aanmerking komen voor deze premie.

Volgens het afgesloten akkoord zal de sector zelf het groeipad voor opleidingen invullen in plaats van een opgelegd individueel recht op 5 opleidingsdagen voor ondernemingen met minstens 20 werknemers. Bouwbedrijven zullen zelf de mogelijkheid hebben om de opleidingen in overleg met de arbeiders in te vullen. Wel moet het aantal dagen opleiding geleidelijk verhoogd worden tot 5 dagen tegen 2030. “Zeer positief is dat de sector er bij de Vlaamse overheid op zal aandringen dat leerlingen in duale leertrajecten tijdens de vakantie zullen kunnen tewerkgesteld worden bij hun opleider/werkgever”, geeft Niko Demeester, gedelegeerd bestuurder van Embuild, nog aan. “Daarmee kunnen jongeren hun kennis nog verder aanscherpen en kunnen bouwondernemingen rekenen op tijdelijke extra werkkrachten.”

Embuild juicht ook de komst van jobcoaches toe die de uitstroom uit de sector moeten beperken. Vakbonden en werkgevers kwamen immers eerder al overeen om deze uitstroom tegen 2030 met 20% te beperken en de instroom met 20% te doen toenemen, gezien de structurele krapte in de bouw en het vele werk dat de sector te wachten staat in het kader van de klimaatdoelstellingen en de energietransitie. Die jobcoaches, die binnen het kader van Constructiv actief zullen zijn, moeten arbeiders re-integreren in hun bedrijf, zorgen voor een baan in een ander bouwbedrijf of ervoor zorgen dat ze jonge mensen kunnen opleiden.

Qua harmonisatie van de aanvullende pensioenen werd dan weer overeengekomen om de dotatie voor arbeiders vanaf 2025 op te trekken tot 1,65% van hun loon, maar dit wordt betaald door Constructiv, alvast voor de jaren 2025 en 2026. Op het vlak van mobiliteit krijgen arbeiders indien ze per jaar 30.000 km of meer aan verplaatsingen doen 1 mobiliteitsdag (een dag vrij met andere woorden). Daarnaast wordt de vergoeding van een chauffeur die zonder passagier naar de werf rijdt licht verhoogd met 0,035 euro per km.

Niko Demeester, CEO van Embuild: “Dit akkoord is evenwichtig en het concretiseert belangrijke principes, zoals opleiding, mobiliteit, aanvullende pensioenen, koopkracht en uitstroom. Het stoomt de bouw klaar voor de volgende jaren.”