Overslaan en naar de inhoud gaan

Limburg zet duurzame stappen met ‘Innovatieve Proeftuin MIA in Actie’

Minister Lydia Peeters aan het woord op de persconferentie Proeftuin MIA In Actie

Limburg – In de voortdurende strijd tegen verkeersonveiligheid en de afhankelijkheid van autoverkeer, heeft de provincie Limburg een ambitieuze stap gezet met de lancering van de “Innovatieve Proeftuin MIA in Actie” . Dit project bouwt voort op het eerdere succes van “Mobiliteit Innovatief Aanpakken” en is ontworpen om de transitie naar duurzamere mobiliteit te versnellen door middel van geavanceerde digitale innovaties.

Gecoördineerd door de Universiteit Hasselt (IMOB en CERG) en in samenwerking met meerdere partners zoals Cegeka, OCW, en Embuild Limburg en met de steun van EFRO, combineert dit project de expertise van academische instellingen, technologie- en bouwbedrijven en publieke organisaties om een geïntegreerde aanpak voor mobiliteitsverbetering te bevorderen .

Minister Lydia Peeters: “Het project “Mobiliteit Innovatief Aanpakken (MIA) – proeftuin Limburg (2021- 2023) had als doel het versnellen van deze transitie door middel van nieuwe digitale technieken en procesinnovaties. Door middel van dit project werden verschillende digitale innovaties op het gebied van verkeersveiligheid en infrastructuur getest.

Met het EFRO-project “Innovatieve Proeftuin MIA in Actie” bouwen we voort op deze inspanningen door de ontwikkeling van een ondersteunend platform voor mobiliteitsverbetering en het testen van innovatieve mobiliteitsconcepten in Limburg. Dit platform stelt ons in staat om op een gestructureerde manier verschillende oplossingen te testen, waardoor we sneller en effectiever kunnen innoveren. ”

Het primaire doel is om subjectieve en objectieve gegevens te verzamelen over het gebruik van de innovaties, waardoor men een beter inzicht kan krijgen in de mobiliteitsbehoeften en -gedragingen van de Limburgse bevolking. Door middel van data-analyse en simulaties kan men vervolgens evidence-based oplossingen ontwikkelen die kunnen worden toegepast op vergelijkbare locaties in Limburg.

 

Technologische innovaties en gezamenlijke aanpak

De proeftuin focust op het testen van een breed scala aan innovaties. Deze omvatten het gebruik van infraroodscanners bij asfaltwerken om de kwaliteit en duurzaamheid van wegenbouw te verhogen en AI- gestuurde systemen voor de proactieve detectie van verkeersconflicten .

“We zullen onder meer technologie inzetten om multimodale Hoppinpunten (overstappunten waar verschillende vervoersmiddelen samenkomen) efficiënter te maken. Dat doen we door auto gebonden locaties te integreren met deelfietsen of -steps, en de impact hiervan te voorspellen op de gebruikers van dergelijke Hoppinpunten” zegt An Neven, projectcoördinator van IMOB UHasselt. “Op vlak van veiligheid werken we dan weer aan een proactieve detectie van verkeersconflicten op basis van vaste camera’s. We verbeteren het samenvoegen van weggebruikers die door AI-technieken vanuit meerdere cameraperspectieven werden gedetecteerd, en testen verschillende conflictindicatoren uit.

Daarnaast testen we ook innovaties gelinkt aan infrastructuur uit, zoals het inzetten van infraroodscanners bij de uitvoering van asfaltwerken; en nieuwe oplossingen om het mechanische gedrag in kunstwerken en infrastructuur geïntegreerde fotovoltaïsche systemen te monitoren. ”

Bram Vandooren van CERG licht toe hoe hun technologieën bijdragen aan de infrastructuur: “CERG ontwikkelt een sensoring- en monitoringssysteem om het bouwtechnisch gedrag van houten halteluifelinfrastructuur te volgen, toegepast op de HOV- lijn tussen Hasselt en Maasmechelen. Dit systeem zal getest worden op een mockup op de Bouwcampus in Diepenbeek, waarbij ook een nieuwe generatie flexibele zonnepanelen wordt ingezet om de energieopbrengst op lange termijn te monitoren” . Ook voor OCW is het belangrijk samen te bouwen aan de weg van de toekomst.

 

Lokale en regionale impact

De proeftuin zal actief verschillende locaties in Limburg gebruiken als testgebieden, waaronder de Bouwcampus in Diepenbeek en de geplande spitsstrook op de E313 en een netwerk van Hoppinpunten in de Stad Hasselt, om de effectiviteit van deze innovaties in een real-life omgeving te evalueren . Deze locaties zijn zorgvuldig gekozen om de complexiteit en de diverse behoeften van de dagelijkse mobiliteit van de burgers te weerspiegelen. Ken Casier van Cegeka benadrukt het belang van multi- modale overstappunten: “De ontwikkeling van multi- modale overstappunten is één van de belangrijkste mobiliteitsuitdagingen waarmee lokale besturen de komende jaren geconfronteerd zullen worden.

Onze Mobilize en Capacity platformen kunnen gemeenten en steden helpen om deze Hoppin-punten efficiënter te maken, wat essentieel is voor het optimaliseren van toekomstige mobiliteitsnetwerken” .

 

Vooruitkijken

“Gezien de betrokkenheid van het bedrijfsleven, overheden en kennisinstellingen in deze real life innovatieomgeving voor de wegenbouw kunnen we de innovaties ook effectief naar de brede sector uitrollen. Opdrachtgevers en bedrijven zullen uiteindelijk zelf met deze innovaties aan de slag kunnen gaan. ” besluit Chris Slaets van Embuild Limburg. Het “Innovatieve Proeftuin MIA in Actie” project is een bewijs van Limburgs commitment aan duurzame ontwikkeling en innovatie. Het brengt belangrijke stakeholders samen en zet de toon voor hoe regionale samenwerking kan leiden tot concrete verbeteringen in de levenskwaliteit en veiligheid van haar inwoners en meer duurzame infrastructuur.

 

Meer info? Bezoek www.miainactie.be!