Overslaan en naar de inhoud gaan

Parkeergebouw met 350 plaatsen langs Universiteitslaan in Diepenbeek: “En er kan later nóg een verdieping bij”

De nieuwe campus Limburg DC krijgt na een indrukwekkend poortgebouw nu ook een opvallend parkeergebouw van 6,8 miljoen euro. Het ontwerp is af, in het voorjaar van 2024 moet het gebouw klaar zijn.

Zeg niet langer Wetenschapspark of Campus Diepenbeek, maar Limburg DC. Dat is de nieuwe naam van de onderwijs- en bouwcampus langs de Universiteitslaan in Diepenbeek, waarbij DC staat voor Diepenbeek Campus. Voor de verdere uitbouw van de campus heeft de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Limburg een masterplan ontwikkeld, samen met de Universiteit Hasselt, hogescholen PXL en UCLL, bouwfederatie Embuild Limburg, investeringsmaatschappij LRM en de gemeente Diepenbeek. 

Eind oktober werden de plannen voor de toegangspoort van de Health Campus voorgesteld. Het poortgebouw wordt een cilindervormige toren van tien verdiepingen en veertig meter hoog, goed voor een investering van 31 miljoen euro, hoofdzakelijk gefinancierd door de provincie Limburg. In dit poortgebouw komt een open innovatiecentrum voor de zorg, waarin de UHasselt een centrale rol speelt. 

De toegangspoort omvat ook een parkeergebouw met 500 plaatsen, fietsenstallingen, kleine winkels en een binnentuin. In een tweede fase komt er een Business District van 15.000 m² voor scale-ups die actief zijn rond digitale zorginnovatie en levenswetenschappen.

350 wagens

Een tweede parkeergebouw wordt op de Bouwcampus gerealiseerd. Na een selectieprocedure viel de keuze op het concept van Democo, Debuild en Jaspers-Eyers Architecten. De parkeergarage komt bovenop de bestaande parking, pal naast de kantoren van bouwfederatie Embuild Limburg. Het gebouw zal vier verdiepingen tellen en plaats bieden aan 350 wagens. 

“In de toekomst komt daar mogelijk nog een vijfde verdieping bovenop en kan de parkeergarage uitgebreid worden naar 500 plaatsen”, vertelt gedeputeerde voor Economie en voorzitter van POM Limburg Tom Vandeput (cd&v). “We kiezen voor een zo efficiënt mogelijke parking, met een minimale voetafdruk. Door in de hoogte te werken, houden we ruimte vrij voor groen en andere toekomstige ontwikkelingen. Daarnaast voorzien we ook in zonnepanelen.”

Flexibel

Het parkeergebouw zal een hoger plafond hebben dan gebruikelijk is in parkeergarages. Ook de centrale hellingsbaan, kan later opnieuw worden verwijderd. “Met dit nieuwe parkeergebouw voegen we de daad bij het woord en bouwen we modulair. Daardoor kan het parkeergebouw in de toekomst perfect veranderen van functionaliteit”, aldus Vandeput.

De parking is in eerste instantie gratis. Vanaf het moment dat er voldoende alternatieven zijn, wordt de parking mogelijk betalend. Het is de ambitie om van Limburg DC een autoluwe campus te maken. 

Autoluw

“We stimuleren campusbewoners om hun wagen aan de rand van de campus te laten, en zich daarna te voet of met de fiets verder te verplaatsen. In 2023 leggen we een aantal trage verbindingen, die dit parkeergebouw zullen verbinden met de rest van de campus”, aldus Vandeput.

De ambitie is om het gebouw in het voorjaar van 2024 in gebruik te nemen. In een tweede fase volgt een hoofdgebouw, dat ook snel kan uitbreiden of krimpen.

“Met de Bouwcampus kunnen we de bouwsector versterken door uit te groeien tot een heuse bouwcluster waar kennis, infrastructuur, ondernemerschap, innovatie, internationalisering en talentontwikkeling elkaar vinden”, zegt gedelegeerd bestuurder Chris Slaets van Embuild Limburg. “De Bouwcampus zet daarom in op meer samenwerking tussen kennisinstellingen, bedrijven, over sectoren en regio’s heen. We willen de proeftuin zijn voor onder meer onderzoek naar prefab, service- en onderhouds- businessmodellen of start-ups verbinden met sterke mature Limburgse bouwbedrijven. Kortom, dit wordt een sterke centrale ontmoetings- en samenwerkingslocatie.”

limburg DC