Overslaan en naar de inhoud gaan

Vlaamse regering en bouwsector pakken samen klimaat- en woonuitdagingen aan

Het Vlaams bouwoverlegcomité 2024

Vlaams Bouwoverlegcomité onderlijnt de rol en het belang van sterke bouwsector 

Op 5 februari 2024 hebben de Vlaamse regering en de bouwsector de koppen bij elkaar gestoken voor hun jaarlijks overleg, het Vlaams bouwoverlegcomité (VBOC). Alle partijen aan tafel benadrukken de gewichtige rol die de bouwsector draagt om klimaat- en woonuitdagingen aan te gaan. Met overheidsinvestering voor energierenovatie en innovatie is de duurzaamheid in onze sector in opmars. Maar grote veranderingen kunnen niet zonder rechtszekerheid en goede vergunningsprocedures. Daar zetten de Vlaamse regering en de sector samen op in.  

“Sinds 1982 komt het VBOC samen. Daarmee is dat het oudste overlegorgaan waarin een sector met regelmaat rechtstreeks met de Vlaamse regering overleg pleegt. In deze regeerperiode kregen we te maken met diverse uitdagingen waaronder de corona-, Oekraïne-, energie- en inflatiecrisis. Het regelmatige overleg met de bouwsector heeft ons in staat gesteld om snel en adequaat te reageren op deze uitdagingen, maar ook om na te denken over structurele oplossingen. De manier van bouwen, renoveren en beheren bepaalt in grote mate de uitgangspositie, troeven en capaciteit van Vlaanderen om als regio in Europa en de wereld te schitteren en toekomstige uitdagingen aan te gaan”, aldus Vlaams minister-president Jan Jambon. 

Positieve balans in afgelopen legislatuur  

Vlaanderen is een pionier in Europa met de renovatieplicht. Er zijn al grote stappen gezet om de renovatiegolf te realiseren. Ook werd er op Vlaams niveau het Lokaal Energie en Klimaar Pact (LEKP) gelanceerd. Daarmee zetten ook de gemeenten en steden hun schouders onder de klimaatdoelstellingen met concrete acties op het vlak van energie, vergroening, mobiliteit en regenwater.  

De bouwsector heeft bovendien een digitale versnelling ingezet met een globaal digitaliseringsplan. Het Bouw Informatiemodel (BIM) is hier een belangrijk aspect in om samen te werken met alle partijen gedurende een project.  

Ook geconventioneerd huren is in voegen. Nu kunnen private initiatiefnemers een subsidie krijgen om kwaliteitsvolle, energiezuinige en betaalbare huurwoningen te realiseren. Zo krijgen huishoudens op de wachtlijst sneller dan vandaag toegang tot een energiezuinige woning. 

Goedkeuring Vlaamse woonwaarborg  

Het voorstel van de Woonwaarborg werd goedgekeurd op initiatief van Vlaams minister Matthias Diependaele. Dit voorstel kwam van de bouwfederatie en zorgt ervoor dat huishoudens sneller toegang krijgen tot een eigen energie-efficiënte woning. Met de waarborg ondersteunt de overheid huishoudens die te weinig middelen hebben om een hypothecaire lening aan te gaan. In de toekomst zullen hierbij duizenden huishoudens per jaar gebaat zijn. 

De maatregel is ook noodzakelijk om de woningbouw in Vlaanderen terug op het goede pad te brengen. Niet alleen zijn de hypothecaire kredieten voor de bouw van een woning met bijna 42% verminderd, ook de vergunningsaanvragen slinken drastisch. Dat geeft aan dat er in de nabije toekomst minder bouwactiviteit zal zijn.  

De woonwaarborg is voor 'eerste kopers', dus zij die nog nooit eerder een eigen woning kochten. De termijn van de waarborg wordt beperkt tot de eerste vijf jaar van de looptijd van de lening. De banken zullen aangeven voor welke kredieten ze de Vlaamse Woonwaarborg aanvragen via een halfjaarlijks een rapportage. In ruil voor de waarborg betalen de banken een premie aan Vlaanderen. Met die premie wordt de verwachte kost van het waarborgsysteem gedekt. 

 

>> Meer weten over de nieuwe Vlaamse Woonwaarborg? Persbericht van Vlaams minister van Wonen.