Overslaan en naar de inhoud gaan

'Vlaamse Woonbalans' om wooncrisis en onbetaalbaarheid te vermijden

 'Vlaamse Woonbalans' om wooncrisis en onbetaalbaarheid te vermijden

Er is een onevenwicht tussen vraag en aanbod op de woonmarkt, er is duidelijk nood aan een gecoördineerde aanpak van de groeiende woonvraag. Er zijn vandaag 3.357.773 woningen in Vlaanderen voor 2.926.471 huishoudens.  Maar meer dan 13% van die woonvoorraad bestaat uit woningen zonder domicilie en dit aantal blijft alleen maar stijgen. We hebben geen woonreserves en hierdoor gaan de prijzen de lucht in. Wonen wordt onbetaalbaar.  

Om dit onevenwicht tegen te gaan en iedereen een dak boven het hoofd te verzekeren, is er nood aan sensibilisering, lange termijnprojecties en objectivering. Embuild pleit daarom voor een 'Vlaamse Woonbalans'. Dat is een panel van experts (planologen, architecten, landschapsarchitecten, economen, ingenieurs, mobiliteitsexperts en de bouwsector)  die de objectieve cijfers over de woningvoorraad, de woonbehoeften én de betaalbaarheid kan bijhouden en voor de toekomst inschatten.   

 

Hoeveel nieuwe woningen zijn nodig tegen 2035?   
  • Vang de huishoudensgroei op met 230.000 nieuwe woningen. 

  • Sloop en heropbouw van slechte woningen: 182.000 tot 240.000 nieuwe woningen. 

  • De vraag naar woningen zonder domicilie; zoals tweede verblijven, huisvesting voor studenten en arbeidsmigratie; neemt toe met minstens 30.000 woningen. Het gaat om een voorzichtige aanname. 

  • Bijgevolg zijn er minstens 500.000 nieuwe woningen vereist om de behoefte aan woningen tegen 2035 te beantwoorden 

  

Bron voor de evolutie van het aantal huishoudens vanaf 2024: Federaal planbureau -de huishoudvooruitzichten 2022-2070 per gewest - https://www.plan.be/databases/data-49-nl-huishoudensvooruitzichten_2022_2070 .