Overslaan en naar de inhoud gaan

Zoektocht bouwteam voor nieuwe Bouwcampus opgestart

Modulaire en circulaire principes zetten toon van Bouwcampus 2.0

De zoektocht naar een architect en aannemer voor Bouwcampus 2.0 in Diepenbeek is opgestart. De nieuwe campus wordt zo duurzaam mogelijk gebouwd, op basis van circulaire en modulaire bouwprincipes. Op 27 maart organiseert POM Limburg een infomoment voor mogelijke kandidaten.

De Bouwcampus is - naast de Health Campus - één van de twee grote themacampussen die POM Limburg op Limburg DC, de nieuwe campus in Diepenbeek, ontwikkelt. Bouwcampus 2.0 moet uitgroeien tot de spil van innovatie in de bouw, en wordt dan ook zo duurzaam mogelijk gebouwd. Gedeputeerde voor Economie en voorzitter van POM Limburg Tom Vandeput: “Wie een campus bouwt rond innovatieve ideeën in de bouw, moet de daad bij het woord voegen. Dat doen we dan ook. Het gebouw wordt met een zo minimaal mogelijke voetafdruk opgetrokken, volgens de hedendaagse principes van circulair en modulair bouwen. Het wordt het toonbeeld van innovatie, doorgedreven duurzaamheid en flexibiliteit.”

Koploper
Op Bouwcampus 2.0 zal alles draaien rond innovatieve experimenten. Verschillende spelers uit de bouwsector zullen elkaar ontmoeten op de campus en er kennis uitwisselen. De sector vecht al jaren tegen een hoge afvalberg en lage rendabiliteit. Tom Vandeput: “Twee grote uitdagingen die een belangrijke transitie van de sector vragen. Die naar digitaal en circulair bouwen. Limburg wil daar niet minder dan koploper in worden, met Bouwcampus 2.0 als uithangbord.” 

Meer doen met minder ruimte
Om de voetafdruk van de campus te verkleinen, is het basisbouwprincipe ‘meer doen met minder ruimte’. Dat betekent onder meer: er wordt zoveel mogelijk in de hoogte gebouwd, boven op de bestaande verhardingen. Het gebouw wordt ook modulair: met zo weinig mogelijk technische ingrepen kan het snel aangepast worden naar een andere vorm of functionaliteit. Verder is duurzame energie een belangrijk focuspunt. Circulaire bouwprincipes worden zoveel als mogelijk geïntegreerd. 

Infomoment
De aanbestedingsprocedure voor de samenstelling van het multidisciplinair team, met onder meer een aannemer en architect, wordt nu opgestart. In dat kader organiseert POM Limburg een infomoment voor mogelijke kandidaten op maandag 27 maart. Wie zich kandidaat wil stellen, moet verplicht op dit moment aanwezig zijn. Tom Vandeput: “Tijdens de sessie lichten we onze ambities, verwachtingen en de verdere procedure toe. Mogelijke kandidaten krijgen de kans om vragen te stellen.” Inschrijven voor het infomoment kan via de website van POM Limburg. 

Meer info
https://pomlimburg.be/aanbesteding-realisatie-bouwcampus-2-0/